top of page
להרשמה לקורס אנטי אייג'ינג ללא עלות
 יש למלא את הטופס.
האירוע מתקיים ללא עלות באופן חד פעמי.

dr-melumad-prof.com/harshama :ברכותינו! מילאת את הטופס בהצלחה

ד"ר מלומד פרופשיונל
מעבדות ד"ר מלומד, מחקר ופיתוח קוסמטי
החטיבה המקצועית, א.ת. באר טוביה
מען למכתבים: ת.ד. 405, קריית מלאכי, 8310401
טלפון: 8505099 - 08      פקס: 8505091 - 08
 
bottom of page