top of page

הפורום של ד"ר מלומד

כאן ניתן לשאול את ד"ר מלומד שאלות בנושא בריאות העור, ומדע הקוסמטיקה.

 

שלום רב,

כאן ניתן לשאול אותי שאלות בנושאים שונים בתחום טיפוח העור, בריאות העור ומדעי הקוסמטיקה.

                                       ד"ר  דוד  מלומד

bottom of page