top of page

ד"ר דוד מלומד, רוקח ומומחה לכימיה קוסמטית.

 

 

דור שלישי למשפחת רוקחים ירושלמית ומחבר ספרי לימוד בנושאים קוסמטיים.

כתב 11 ספרים ומאות מאמרים  מקצועיים בתחום הקוסמטיקה.

פעל רבות לקידום תחום הקוסמטיקה המקצועית והכללית בארץ ובעולם.

ד"ר מלומד היה הראשון, אשר מתוך ראיית הנולד, יזם וקידם בשנות השבעים של המאה הקודמת  את העשרת הידע המקצועי של הקוסמטיקאיות בתחומי המדע הרלבנטיים השונים – כימיה קוסמטית, ביולוגיה של העור, האספקטים הפיזיקליים הרלבנטיים להבנת ההרכב של המוצר הקוסמטי, ביוכימיה ועוד.

אמר ועשה - בשיתוף עם ארגוני הקוסמטיקאיות העביר קורסים מתקדמים בכימיה קוסמטית לקוסמטיקאיות הוותיקות, ולימד במרבית בתי הספר בקורסים להכשרת קוסמטיקאיות.

השתתף בכתיבת תכנית הלימודים בקוסמטיקה של משרד העבודה.

מומחה בפיתוח מוצרים דרמו-  קוסמטיים, במחקר קוסמטי , ברגולציה קוסמטית ובהערכת הבטיחות של מוצרים קוסמטיים לפי דרישות השוק המשותף ומשרד הבריאות בישראל.

בעלים ומנכ'ל של מעבדות ד"ר מלומד.

מעבדות ד"ר מלומד מייצאת משנת 1995 כ-50% מתוצרתה ללקוחותיה בחו"ל.

 

השימוש הפולקלוריסטי לצרכים קוסמטיים בבוץ השחור ובמי ים המלח עתירי המינרלים היה ידוע עוד משחר ההיסטוריה.

ד"ר דוד מלומד היה המדען הראשון אשר ביצע בראשית שנות השמונים של המאה שעברה את המחקר החלוצי לבדיקת ולהגדרת הפעילות הקוסמטית של אוצרות הטבע של ים המלח (בוץ שחור ומינרלים) .

מטרת המחקר הייתה לפתח סדרת מוצרים דרמו – קוסמטיים אשר תתבסס על הפעילות התרפויטית של אוצרות הטבע הללו.

ואכן תוצאות המחקר הניבו את סדרת "אהבה" שהייתה פרי פיתוחו של ד"ר מלומד.

ממצאי המחקר של ד'ר מלומד והמתווים והעקרונות הפורמולטיביים שנקבעו על ידו פרצו את הדרך והניחו למעשה את היסודות לכל סדרות המוצרים הקוסמטיים  של ים המלח שהופיעו לאחר מכן.

 

bottom of page